ASP.NET Testverktøy v0.92

Merk at endring av web.config krever at IIS_IUSRS har endringsrettigheter på mappen hvor filen ligger.
>