Tidligere kursdeltaker i Modum Bad? Du kan logge inn ved å klikke her!
Påmelding: Fagdager for sjelesørgere
Tidspunkt: 13.02.2023 kl.12.00 - 15.02.2023 kl.12.00
Påmeldingsfrist: 10.02.2023

Personopplysninger
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer
Epost
Mobil
Fødselsdato
Allergi
Kurspris
5725,00
Stilling
Arbeidssted
Annen betaler / fakturamottaker
Skal faktura sendes til annen betaler?
Diverse
Kommentarer
Avbestillingsreglene står spesifisert i omtalen av kurset.