Tidligere kursdeltaker i Modum Bad? Du kan logge inn ved å klikke her!
Påmelding: Kurs for ledere med personalansvar - sykepleiere - uke 15, 2024
Tidspunkt: 10.04.2024 - 12.04.2024
Påmeldingsfrist: 20.03.2024

Personopplysninger
Fornavn 
Etternavn 
Adresse 
Postnummer 
Epost 
Mobil 
Fødselsdato 
Allergi 
Kurspris 0,00

Medlemsnummer
Profesjon
Stilling
Arbeidssted
Formuler kort din forventning til kurset
Jeg ønsker individuell samtale (45 minutter, gjennomføres i løpet av kurset)
Diverse
Kommentarer
Tilleggsbestilling
Overnatting fra tirsdag kveld Kr. 1105,-
Totalpris
Avbestillingsreglene står spesifisert i omtalen av kurset.