Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Kurs for ledere med personalansvar - sykepleiere - uke 37, 2024

11
sep


LEDIGE PLASSER!


Kurs for ledere med personalansvar

Ikke utbrent – bare litt svidd i kanten

Tredagers kurs som arrangeres fire ganger i året

 

Vi vil hjelpe deg:

  • Til å definere utfordringer og se veivalg
  • Med å sette av tid og rom til refleksjon og rekreasjon

Du får:

  • Møte andre sykepleiere med lederansvar og knytte nettverk på tvers av arbeidssteder
  • Rom for erfaringsutveksling
  • Økt kunnskap og innsikt i egen situasjon

Sammen vil vi:

  • Styrke bevisstheten omkring yrkes- og lederrollen
  • Forebygge utbrenning
  • Fremme helse og livskvalitet

 

Kursprogrammet:
Onsdag:
11.00              Registrering
11.15 - 12.00  Velkommen til kurs
12.00 - 12.45  Lunsj
12.45 - 15.30  Ledelse, belastninger og stressreaksjoner 
16.00 - 17.00  Mulighet for individuelle samtaler
18.30              Middag
                       Snacks og lignende

Torsdag:
08.00 - 08.45  Frokost
09.00 - 11.00  Klok sjef på jobb & klok sjef i eget liv
11.00 - 12.00  Lunsj
12.00 - 13.15  Utendørs med teori og prakis
13.30 - 15.00  Egentid m/enkel servering
15.00 - 16.15  Kilder til det gode liv
16.30 - 17.15  Oppmerksomt nærvæ
17.15 - 18.30  Egentid
18.30              Middag
                       Snacks og lignende

Fredag:
08.00 - 08.45  Frokost
09.00 - 10.00  Å lede med- og motstrøms
10.15              Oppsummering - evaluering
11.00              Lunsj
                       Avreise

 

NSF har bestemt at det kun kan være 2 fra samme arbeidsplass pr. kurs, dette pga begrenset antall plasser.

 

Komme kvelden før?

Det er mulighet for å bestille overnatting fra tirsdag kveld. Dette betales av deg selv, og betales direkte på kurset.

Kursavgift:

Norsk Sykepleierforbund dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Den enkelte kursdeltaker må selv dekke sine reiseutgifter til Modum Bad. (Du kan søke om støtte til reise til og fra kurs fra NSF. NB! Vi anbefaler at du setter deg inn i retningslinjene for tildeling i god tid.)

Avbestillingsregel:

Deltakere som uteblir uten varsel eller avbestilling senere enn 3 uker før oppstart, belastes et gebyr på kr. 2.500,-. Gebyret dekkes ikke av NSF. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges.

 

 

Kursinfo
Sted:
Kildehuset, Modum Bad
Dato:
Fra:11.09.2024
Til:13.09.2024
Kurstittel:
Kurs for ledere med personalansvar - sykepleiere - uke 37, 2024
Kursavgift:
0,00
Påmeldingsfrist:
21.08.2024
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400