Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Etterutdanning: Behandling av komplekse dissosiative lidelser

11
apr
Modum Bads traumepoliklinikk tilbyr en videreutdanning i psykoterapeutisk arbeid med komplekse traumerelaterte dissosiative lidelser.

Over fire to-dagers samlinger vil vi gi en grundig opplæring i forståelse, utredning og behandling. Utdanningen er særlig beregnet på individualterapeuter og det forutsettes grunnleggende kunnskap om psykologisk traumatisering og traumebehandling.

Deltakerne vil gjennom forelesninger og øvelser få et godt grunnlag for å planlegge og gjennomføre alle faser av behandling og håndtere vanlige utfordringer. Temaene blir belyst gjennom kliniske eksempler fra praksis. Du vil få innsikt i kontroverser i fagfeltet og hva som er hensiktsmessig å unngå i behandling av denne gruppen pasienter.

Det vil bli mulighet for å drøfte kompliserte saker underveis.


Sted og dato
Alle samlingene vil være på Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggaten 15 A, Oslo

Samling 1: 11.-12. april 2024
Samling 2: 22.-23. august 2024
Samling 3: 21.-22. november 2024
Samling 4: 16.-17. januar 2025

Anbefalt lesing:
Til hver bolk vil det bli presentert relevant litteratur.

Veiledningsgrupper:
Det blir gitt tilbud om veiledningsgrupper onsdag ettermiddag 3 timer før kursbolk 2,3 og 4.

Studiegrupper:
Vi anbefaler deltakerne å organisere seg i studiegrupper.

Forventning til deltakere: 
Vi anbefaler deltakerne å ha minimum én pasient med kompleks dissosiativ lidelse i individuell behandling. Hvis noen ønsker å delta men ikke har en slik pasient, kan vi eventuelt være behjelpelig med å knytte kontakt.


Meritterende
Utdanningen er godkjent av

  • Norsk psykologforening som 48 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister
  • Den norske legeforening:
    * Spesialistenes etterutdanning innen psykiatri med til sammen 48 timer
    * Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
  • Norsk Sykepleierforbund med til sammen 48 timer til bruk i henhold til kurstimekravet i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
  • Presteforeningen som en del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 48 timer

Ansvarlige for utdanningen:
Psykologspesialistene Ingunn Holbæk og Katinka Thorne Salvesen

Undervisere:
Ansatte ved Traumepoliklinikken. Pasienter som har vært i behandling.

Strukturen:
Hver modul starter med muligheten for spørsmål knyttet til erfaringer siden forrige samling. Det vil være veksling mellom undervisning, demonstrasjoner, rollespill, video, øvelser

 

Betaling og avbestillingsregler:

Kursavgift: Kr 5.000,- pr. samling og inkluderer også lunsj, frukt, kaffe/te. Totalpris hele etterutdanningen: Kr 20.000,-.

Faktura vil bli sendt til oppgitt fakturaadresse i forkant av hver samling. Dersom faktura skal til din arbeidsgiver kreves referanse. Vennligst vær nøye med å oppgi korrekt fakturaadresse og referanse.


Bindende påmelding
:
Frist for påmelding er 13. mars 2024.  Påmelding skjer samlet til hele utdanningsløpet. Selv om faktureringen deles på de ulike samlingene, er påmeldingen bindende til samtlige samlinger. En eventuell avmelding må gjøres innen 13. mars 2024. Ved avmelding senere enn nevnte dato, refunderes ikke kursavgiften uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm.) Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

 

Kursinfo
Sted:
Gjestehusest Lovisenberg
Dato:
Fra:11.04.2024
Til:12.04.2024
Kurstittel:
Etterutdanning: Behandling av komplekse dissosiative lidelser
Kursavgift:
5000,00
Påmeldingsfrist:
13.03.2024
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400