Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse i arbeid med traumeutsatte

6
jun


Etterutdanning: 

Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse i arbeid med traumeutsatte

- nødvendige kapasiteter å styrke etter traumatisering


Modum Bads traumepoliklinikk tilbyr etterutdanning i traumebehandling med mindfulness og selvmedfølelse som metoder. Målet med utdanningen er å gi deltakerne kunnskap, erfaring og trygghet til å drive TMM grupper eller bruke TMM i individualbehandling. Etterutdanningen er planlagt slik at deltakerne kan planlegge og gjennomføre en TMM gruppe eller individuelt forløp under veiledning i løpet av utdanningen.

Etterutdanningen baseres seg på boken, Mindfulness og medfølelse, en vei til vekst etter traumer, som inkluderer et behandlingsprogram som kan brukes individuelt og i grupper. 2 artikler er publisert, og studier viser lovende resultater. (Denne boken kan bestilles i Modum Bads nettbutikk)

Utdanningen er for deg som har interesse for feltet og som ser for deg at du vil jobbe med disse metodene i gruppe eller individuelt. Utdanningen vil gi egen fordypning og erfaring med behandlingsprogrammet gjennom forelesinger, øvelser og egentrening. Vi har særlig søkelys på hvordan man kan møte hindringer som oppstår underveis i behandlingen. Hindringer får status som nødvendige ressurser når det gjelder å få innsikt i egne reaksjonsmønstre og tilpasse øvelser slik at det er mulig å møte dem på en ny måte.

Dato for samlingene:

2024
Samling 1: 06.06.-07.06.2024
Samling 2: 05.09.-06.09.2024
Samling 3: 05.12.-06.12.2024

2025:
Samling 4: 06.02.-07.02.2025

Kursdagene varer fra klokken 09.00 til 16.00. Registrering fra kl 08.30.
Det er 48 timer undervisning. Det vil bli tilbud om gruppeveiledning mellom samling 2 og 4. Alle samlingene er på Gjestehuset Lovisenberg, Oslo.

Ansvarlig for utdanningen og Undervisere: 
Psykologspesialist Katinka Thorne Salvesen og psykoterapeut/spesialfysioterapeut Malin Wästlund: Ansatte ved Traumepoliklinikken.

Strukturen: 
Hver modul starter med muligheten for spørsmål knyttet til erfaringer siden forrige samling. Det vil være veksling mellom undervisning, demonstrasjon, rollespill og øvelser.

Meritterende:
Utdanningen er godkjent av:
*  Norsk Sykepleierforbund med til sammen 30 timer til bruk i henhold til kurs timekravet i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
*  Norsk psykologforening som 48 timer vedlikeholdskurs for spesialister, og 58 timer for de som deltar i veiledning.
*  Presteforeningen som en del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 48 timer. I tillegg godkjennes 10 timer veiledning.

Det søkes om godkjenning av etterutdanningen som meritterende også hos:
*  Den norske legeforening med tilsammen 48 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri.

Det utstedes kursbevis/diplom etter gjennomført kursrekke.


Betaling- og avbestillingsregler:
Kursavgift pr samling: kr. 5.500, som inkluderer lunsj, frukt og kaffe/te. Totalpris for hele etterutdanningen kr. 22.000.

Faktura vil bli sendt til oppgitt fakturaadresse i forkant av hver samling. Dersom faktura skal til din arbeidsgiver kreves referanse. Vennligst vær nøye med å oppgi korrekt fakturaadresse og referanse.


Bindende påmelding:
Frist for påmelding er 25. april 2024.  Påmelding skjer samlet til hele utdanningsløpet. Selv om faktureringen deles på de ulike samlingene, er påmeldingen bindende til samtlige samlinger. En eventuell avmelding må gjøres innen 25. april. Ved avmelding senere enn nevnte dato, refunderes ikke kursavgiften uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm.) Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

 

 

Kursinfo
Sted:
Gjestehuset Lovisenberg
Dato:
Fra:06.06.2024
Til:07.06.2024
Kurstittel:
Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse i arbeid med traumeutsatte
Kursavgift:
5500,00
Påmeldingsfrist:
25.04.2024
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400