Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Modum Bad-konferansen 2022

28
okt


 
På strekk i arbeidslivet - påkjenning og påfyll post-korona

 

De siste to årene har utsatt oss alle for store belastninger og utfordringer. Ikke minst gjelder det for de av oss som arbeider med å hjelpe og bistå mennesker, innen helse, sosial, skole og barnehage, kirke- og livssynssamfunn og andre sektorer. Pandemien har også rammet de vi skal være der for.

Hvordan har dette virket på oss og hva har det gjort med oss? Hvordan kan vi håndtere det best mulig, nå i etterkant?

Da vi trodde vi kunne begynne å puste ut, kom krigen i Ukraina og flyktningestrømmen gjennom Europa.  Mange av oss ønsker, eller har fått i oppgave å bidra og legge til rette for at de som kommer tas imot på en god måte. Noen opplever at de igjen blir satt på strekk, og opplever det som  krevende. Etterdønningene av krig og pandemi vil kreve god og sannsynligvis langvarig oppfølging av ansatte innenfor mange viktige samfunnsinstitusjoner.

Hvordan sikre god hjelp, men samtidig evne å ta vare på seg selv? Hvilke risikosignaler kan vi bli bevisste på hos oss selv og andre? Hva kan vi lære om stressmestring? 

Til konferansen har vi invitert foredragsholdere fra ulike fagmiljøer og fra egne rekker. Blant disse er;

Henrik Syse

Johanne Refseth

Ingunn Amble

Sverre Urnes Johnson

Gry Stålsett m.fl.

I 25 år har Modum Bad gjennom virksomheten på Villa Sana og Kildehuset tatt imot helsepersonell og andre med det formål å forebygge slitasje og utbrenthet, bidra til kompetanse i stressmestring og egenomsorg, og styrke livskvalitet.

Årets Modum Bad-konferanse vil ha fokus på hva vi vet om belastning og påkjenning i arbeidslivet, og hva som kan gi påfyll og forebygge slitasje og utbrenthet.

Tidspunkt:

Registrering fra kl 08.15. Start kl 09.00 - slutt kl 16.00

Meritterende:

MERITTERENDE

Konferansen er godkjent av

  • Norsk psykologforening som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige med 6 timer for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, helsesekretærer, tannhelsesekretærer, apotekteknikere, ambulansearbeidere, fotterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter. bioingeniør, reseptarfarmasøyter, tannteknikere, samt øvrige personellgrupper innen helse og sosialområdet med høyskoleutdanning. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.
  • Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, og valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, og 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) innen allmennmedisin
  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer til bruk i henhold til kurstimekravet i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

-----------------------------------

Pris:

Deltakeravgift (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt): kr. 2.900,-

Ved påmelding innen 1. august 2022 oppnås det rabatt og deltakeravgiften vil være på kr. 2.500,-. Dette vil bli justert i påmeldingen hos oss.


Rabatt:

Ved fem eller flere påmeldte fra samme arbeidssted, gir vi rabatt: 5-9 personer 10%, 10-19 personer 20%, 20 eller flere personer 30%. Rabatt forutsetter samme fakturaadresse, og må oppgis i kommentarfeltet. Ta gjerne kontakt med oss på kurs@modum-bad.no eller 32749400.

-----------------------------------


Avbestilling:

Avbestillingsfrist er 30. september 2022 og må skje skriftlig.

Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 30. september 2022, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm) og må skje skriftlig. Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert.

 

 

Kursinfo
Sted:
Gamle Logen, Oslo
Dato:
Fra:28.10.2022 kl.09:00. Registrering fra kl 08.15
Kurstittel:
Modum Bad-konferansen 2022
Kursavgift:
2900,00
Påmeldingsfrist:
07.10.2022
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400