Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser

4
sep


 

Få med deg en utdyping av utfordringene rundt å sjelne mellom dissosiative lidelser og andre tilstander


For å få læringsutbytte av dette kurset, forutsettes det at deltakerne har gjennomgått en innføring i enten SCID-D eller TADS-I.Dissosiasjon kan være en underliggende årsak til utvikling av et kompleks symptombilde. Noen pasienter går i behandling i mange år for forskjellige psykiske lidelser uten å få hjelp til kjerneproblemet, som ofte ikke har blitt identifisert. Det er ofte vanskelig å diagnostisere dissosiative lidelser:

  • Det er mye overlapp mellom dissosiative lidelser og andre lidelser – som psykoselidelser, affektive lidelser og personlighetsforstyrrelser.
  • Det er liten grad av enighet om dissosiasjon som konsept. Noen beskriver dissosiasjon i et kontinuum ”fra normal til patologisk”, andre som et psykologisk ”shut-down”, og atter andre beskriver det som en ”deling av personligheten”.
  • Pasientene forteller ofte ikke spontant om symptomene

Det er således risiko for både over- og underdiagnostisering av denne alvorlige tilstanden.


Tidsramme: kl. 09.30 - 15.30
Foreleser:    Ellen Jepsen


SCID-D manualen som nå er oversatt til norsk, er det også mulighet for å bestille i skjemaet for påmelding. Den kan også bestilles i nettbutikken.


Meritterende:

Kurset søkes godkjent av

  • Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
  • Norsk psykologforening 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6 timer.Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for


Kursavgift:
Kr. 2.500,- 

Flere påmeldte fra samme arbeidssted:
Ved fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt. Rabatt forutsetter felles fakturaadresse. Ta i så fall kontakt med oss.


Avbestilling:
Frist for avbestilling er 15. august og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften reduseres ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert.

 

 

Kursinfo
Sted:
Webinar
Dato:
Fra:04.09.2024
Kurstittel:
Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser
Kursavgift:
2500,00
Påmeldingsfrist:
15.08.2024
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400