Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser

13
mar


Det er mulig å delta digitalt. Se informasjon om kursavgift i omtale.

 

Få med deg en utdyping av utfordringene rundt å sjelne mellom dissosiative lidelser og andre tilstander

For å få læringsutbytte av dette kurset, forutsettes det at deltakerne har gjennomgått en innføring i enten SCID-D eller TADS-I.

Dissosiasjon kan være en underliggende årsak til utvikling av et kompleks symptombilde. Noen pasienter går i behandling i mange år for forskjellige psykiske lidelser uten å få hjelp til kjerneproblemet, som ofte ikke har blitt identifisert. Det er ofte vanskelig å diagnostisere dissosiative lidelser:

  • Det er mye overlapp mellom dissosiative lidelser og andre lidelser – som psykoselidelser, affektive lidelser og personlighetsforstyrrelser.
  • Det er liten grad av enighet om dissosiasjon som konsept. Noen beskriver dissosiasjon i et kontinuum ”fra normal til patologisk”, andre som et psykologisk ”shut-down”, og atter andre beskriver det som en ”deling av personligheten”.
  • Pasientene forteller ofte ikke spontant om symptomene

Det er således risiko for både over- og underdiagnostisering av denne alvorlige tilstanden.

 

Tidsramme: kl. 09.30 - 15.30
Foreleser:    Ellen Jepsen


Meritterende:

Kurset søkes godkjent av

  • Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
  • Norsk psykologforening 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6 timer.Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

Kursavgift:
Det er mulig både å delta fysisk og digitalt på dette kurset:

Fysisk deltakelse på kurset (oppmøte): Kr 2.500,- pr person, (kryss av for dette i påmeldingsskjemaet).

* Kurset kan også følges digitalt, kr. 2.500,- pr person, (kryss av for dette i påmeldingsskjemaet.

Man får rabatt på kr. 200 pr dag ved deltakelse både på dette kurset og "Kartlegging av dissosiative lidelser". Dette må også krysses av for i påmeldingsskjemaet, og man må melde seg på begge dager.


SCID-D
manualen som nå er oversatt til norsk, er det også mulighet for å bestille i skjemaet for påmelding. Den kan også bestilles i nettbutikken.


Flere påmeldte fra samme arbeidssted:

Ved fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt. Rabatt forutsetter felles fakturaadresse. Oppgi dette i kommentarfeltet.

Overnatting:
Det er mulig å bestille overnatting på Kildehuset

Avbestilling:
Frist for avbestilling er 20. februar og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften reduseres ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert.

 

 

Kursinfo
Sted:
Kildehuset, Modum Bad
Dato:
Fra:13.03.2024
Kurstittel:
Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser
Kursavgift:
0,00
Påmeldingsfrist:
20.02.2024
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400