Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Kurs for FO-medlemmer med personalansvar - uke 23, 2024

5
jun


NB! Kurset er fulltegnet med lang venteliste. 

Ikke utbrent - bare litt svidd i kanten


Hvordan lede seg selv (og andre) i dagens arbeidsliv?

  • å definere utfordringer og se veivalg
  • møte andre sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere med lederansvar
  • knytte nettverk på tvers av arbeidssteder

Tre-dagers kurs for FO-medlemmer med personalansvar

Gjennom undervisning og erfaringsutveksling får deltakerne kunnskap og innsikt i teknikker som fremmer helse og styrker livskvalitet og -mestring.

Program for dagene:
Onsdag:
11.00              Registrering
11.15 – 12.00. Velkommen til kurs
12.00 – 12.45. Lunsj
12.45 – 13.20  Omvisning og litt orientering om Modum Bad
13.30 – 15.30  Ledelse, belastninger og stressreaksjoner 
16.00 – 17.00  Om utbrenthet
18.30              Middag  

Torsdag:
09.00 – 11.00  Å lede seg selv
11.00 – 12.00  Lunsj
12.00 – 13.15  Utendørs med teori/praksis 
13.30 – 15.00  Refleksjonstid for deg selv
15.00 – 16.00  Må man brenne for noe for å bli utbrent? 
16.15 – 17.00  Oppmerksomt nærvær og ledelse 
17.00 – 18.30  Refleksjonstid for deg selv
18.30              Middag

Fredag:
09.00 - 10.00  Å lede med- og motstrøms
10.15              Oppsummering - evaluering
11.00              Lunsj

 

Kursavgift:
Fellesorganisasjonen dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Den enkelte kursdeltaker må selv dekke sine reiseutgifter til Modum Bad. 

OBS! Det er satt en grense på maksimalt 2 deltakere fra samme arbeidsgiver på samme kurs. 

Komme kvelden før?
Det er mulighet for å bestille overnatting fra tirsdag kveld. Det betales av deg selv, og betales direkte på kurset.


Avbestillingsregler:
Deltakere som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 3 uker før oppstart, belastes et gebyr på kr. 2.500,-. Gebyret dekkes ikke av FO. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges. Avbestillingen gjøres skriftlig til Modum Bads kurs- og kompetansesenter.

 

Kursinfo
Sted:
Kildehuset, Modum Bad
Dato:
Fra:05.06.2024
Til:07.06.2024
Kurstittel:
Kurs for FO-medlemmer med personalansvar - uke 23, 2024
Kursavgift:
0,00
Påmeldingsfrist:
15.05.2024
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400