Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Opplæringskurs i #psyktnormalt

1
nov#psyktnormalt - psykisk helse og livsmestring for ungdom

Dagskurs med innføring i undervisningsprogrammet om psykisk helse for ungdomsskolen


Hvis du ønsker:

- et verktøy for psykisk helse i skolen
- å få et innhold på begrepet livsmestring
- å lære mer om psykisk helse generelt
- å få tilgang til et ferdig utviklet opplæringsprogram innen psykisk helse


Hensikten med programmet
er å fremme livsmestring og opplysning om psykisk helse i skolen. Programmet består av fire skoletimer, fordelt på fire uker - med en egen bolk for undervisning av lærere og foreldre. #psyktnormalt omhandler bevisstgjøring av følelser og tanker, sentrale strategier for å håndtere følelser og introduksjon i nyttige verktøy.


Kursets innhold:

- Hva er #psyktnormalt? – bakgrunn og mening
- Gjennomgang av programmet
- Hvordan sette psykisk helse på dagsorden i din kommune?
- Trening på å undervise i programmet
- Tilgang til å bruke programmet i din kommune


Målgruppe
for kurset er ansatte i skole, skolehelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Les hva Tidsskriftet BEDRE SKOLE sier om kursprogrammet

Tidsramme:
Registrering fra kl 09.00. Kurset varer fra klokken 09.30. til kl 15.30. 

Det serveres enkel bevertning/lunsj. Spesialkost grunnet medisinske/religiøse årsaker bestilles til de som har gitt beskjed om det i forkant.  


Meritterende:
Det vil bli søkt om godkjennelse for kurset hos aktuelle foreninger.

Flere påmeldte fra samme arbeidssted:
Ved fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt. Rabatt forutsetter felles fakturaadresse. Oppgi dette i kommentarfeltet.

Overnatting:
Vi tilbyr overnatting fra torsdag kveld, kryss av for dette i påmeldingsskjemaet.

Avbestilling:
Frist for avbestilling er 11. oktober 2024 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som f.eks sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert.

 

 

Kursinfo
Sted:
Kildehuset, Modum Bad
Dato:
Fra:01.11.2024
Kurstittel:
Opplæringskurs i #psyktnormalt
Kursavgift:
4795,00
Påmeldingsfrist:
10.10.2024
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400