Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser

18
okt


 

Få med deg en utdyping av utfordringene rundt å skille mellom dissosiative lidelser og andre tilstander


For å få læringsutbytte av dette kurset, forutsettes det at deltakerne har gjennomgått en innføring i enten SCID-D eller TADS-I.Meritterende:

Kurset er godkjent av

  • Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
  • Norsk psykologforening 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for


Flere påmeldte fra samme arbeidssted:
Ved fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt. Rabatt forutsetter felles fakturaadresse. Oppgi dette i kommentarfeltet.

Avbestilling:
Frist for avbestilling er 27. september 2023 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende deltakelse blir ikke kursavgiften refundert.

 

 

 

Kursinfo
Sted:
Datoer kommer. Dette kurset går som webinar
Dato:
Fra:18.10.2023 kl.09:00
Kurstittel:
Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser
Kursavgift:
2150,00
Påmeldingsfrist:
27.02.2023
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400