Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Rekreasjonsopphold - uke 17

24
aprRekreasjon: "Å leve med sorg"

Denne uken legges opp spesielt med tanke på deg som har mistet noen eller noe som har betydd mye for deg. Undervisningen tar opp ulike sider ved det å leve med sorg. I tillegg til individualsamtaler gis det også tilbud om gruppesamtaler.

 

Du får:
*  Tre individuelle samtaler med en erfaren sjelesørger
*  Et hyggelig rom
*  Deilig mat
*  Ro og hvile
*  Tid til å tenke og reflektere
*  Flotte tur- og treningsmuligheter i naturskjønne omgivelser
*  To foredrag/undervisning med et sjelesorgrelatert tema
*  Tilbud om tidebønner i kapellet vårt og kveldsmesse i Olavskirken
*  Tilgang til et rikholdig fagbibliotek med aktuell litteratur
*  Enkelte benytter ukene til studieuker

Rekreasjonssamlingen varer fra mandag til fredag, med innsjekking på mandag fra kl. 14.00 og utreise på fredag ca. kl. 14.00.

Tilbudet er både for enkeltpersoner og par. Par vil få tilbud om fire samtaler som kan benyttes felles eller individuelt.

Påmelding:
Selve rekreasjonsavgiften og bevertning er kr. 5.700 pr person, i tillegg kommer overnattingen.

Pris pr person i enkeltrom blir kr. 8.700 (inkludert rekreasjonsavgift og bevertning).
Det er mulighet for å velge rom hvor man deler bad, da vil prisen bli kr. 8.260.
Overnattingen må velges i påmeldingen.

Er dere et ektepar som kommer, må dere velge dobbeltrom i påmeldingsskjemaet og skrive i kommentarfeltet hvem som skal dele rom.
Da vil prisen bli kr. 8.150 pr pers / kr. 16.300 pr par.

Har din arbeidsgiver en avtale med Institutt for Sjelesorg, eller er du ansatt som prest i Den norske Kirke, må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet. Da vil vi redusere ned prisen i hht avtalene.

Frist for avbestilling er 13.04.23 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende oppmøte blir heller ikke kursavgiften refundert.

 

Les mer om våre rekreasjonstilbud

Kursinfo
Sted:
Institutt for Sjelesorg
Dato:
Fra:24.04.2023
Til:28.04.2023
Kurstittel:
Rekreasjonsopphold - uke 17
Kursavgift:
3960,00
Påmeldingsfrist:
20.04.2023
Kontakt:
Institutt for Sjelesorg
sjelesorg@modum-bad.no