Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Stabilsering av pasienter med dissosiative lidelser - dag 2

13
sep


 

Lær anbefalte strategier for å overvinne dissosiasjon og dens ødeleggende følger.
Målgruppe for kurset er fagpersoner som jobber innen alle områder av første- og andrelinjetjenesten.

Kurset er delt på to dager. Man kan melde seg på én eller begge dager. Dette er dag 2


Meritterende:

Dag 2 av kurset er godkjent av

  • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) innen allmennmedisin , og med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
  • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister
  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige med 6 timer for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og annet relevante helsepersonell. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

 


Flere påmeldte fra samme arbeidssted:
Ved fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt. Rabatt forutsetter felles fakturaadresse. Oppgi dette i kommentarfeltet.

Avbestilling:
Frist for avbestilling er 16. august 2023 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften reduseres ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende deltakelse blir ikke kursavgiften refundert.

 

 

Kursinfo
Sted:
Dette kurset går som webinar
Dato:
Fra:13.09.2023 kl.09:00
Kurstittel:
Stabilsering av pasienter med dissosiative lidelser - dag 2
Kursavgift:
2150,00
Påmeldingsfrist:
16.08.2023
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400