Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Modum Bad-konferansen 2021

29
okt


 Deltakeravgift (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt): kr. 2900,-

Ved fem eller flere påmeldte fra samme arbeidssted, gir vi rabatt: 5-9 pers. 10%, 10-19 pers. 20%, 20 eller flere pers. 30%.

Rabatt forutsetter samme fakturaadresse. Oppgi dette i kommentarfeltet. Ta gjerne kontakt med oss på kurs@modum-bad.no eller 32 74 94 00.

_____________________________________________________________________________________________

 

På livet løs: Selvmordet sett fra utsatte, pårørende og hjelperes perspektiv

I 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge. I tillegg er det mørketall og ti ganger så mange som gjør selvmordsforsøk. Ferske tall viser at antall selvmord blant unge mellom 25 og 29 år aldri har vært så høyt som nå. Noen selvmord bærer preg av å være planlagte over tid, andre skjer tilsynelatende impulsivt. Selvmord kan være et ønske om å slippe å leve, eller være et tydelig rop om hjelp i en uutholdelig situasjon for den enkelte. At mennesker tar sitt eget liv har det siste året fått stor oppmerksomhet i media.

Sett utenfra kan det være vanskelig å forstå hvorfor noen går til det skrittet å gjøre ende på alt. Hvordan oppleves det å kjempe med tanken om å gjøre slutt på livet? Hva skal til for at det blir mulig å snakke sammen om selvmordstanker på en trygg måte?

Mange mennesker må leve videre med stor sorg, ofte selvbebreidelse og mange spørsmål etter å ha mistet en nærstående i selvmord. Mange lever med redsel for at en far, søster eller kjæreste på nytt skal forsøke å ta livet sitt. Hva oppleves som støtte og lindring i sorgen og bekymringen? Hvordan gi barn og unge hjelp til livet videre etter en slik smertefull livskrise?

Ulike hjelpere møter mennesker i utsatte livssituasjoner, der noen kanskje ikke orker tanken på å fortsette livet. Hvor nært tør vi å stå mennesker som befinner seg i en slik situasjon? Hvordan kan vi best mulig ta signaler om selvmordstanker på alvor? Hvordan kan vi gi god hjelp, og samtidig makte å ivareta oss selv?


Årets Modum Bad-konferanse løfter frem stemmer som trengs å høres for å forstå mer: Selvmordutsattes, pårørendes og hjelperes stemmer.

Hvordan kan vi bidra til at ønsket om å holde fast i livet styrkes?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


På programmet for dagen:

Innledningsforedrag: Selvmordsforebygging, et fagfelt under press?
Tormod Stangeland, psykologspesialist ved Ahus

“På livet løs på Instagram: Når lukkede nettfora blir din største trøst og verste trigger”
Tidligere pasient Stine Skog Hansen i samtale med psykolog Maren Kopland, Modum Bad

“Til slutt ble det for mye …” Erfaringer fra mennesker som har overlevd selvmordsforsøk.
May Vatne, førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet

“Det handler ikke om å hindre noen i å dø, men å gi hjelp til å ønske leve videre på tross av.”
Hildegunn Nergaard, leder av brukerutvalget ved Modum Bad

Musikk ved Rebekka Bakken, sanger og musiker, og etterlatt ved selvmord

Samtale med en ung pårørende
Maud Angelica Behn i samtale med Margit Lovise Holte, sokneprest i Ulstein

Å pusle sammen bitene av seg selv når en av dine kjære har tatt sitt eget liv
Monica Smith, fylkesleder i LEVE Oslo – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

“Hvordan går det med mora di?” Han var pappaen min, men ingen spør hvordan jeg har det.
Barna blir igjen – hva ønsker de at voksne forstår når en i nær familie har tatt sitt eget liv?
Grethe K. Hoviosen, familieterapeut og klinikkleder ved Valdresklinikken

Opphopning av selvmord – hvordan påvirker det hjelperne?
Iver Sørlie Røhr, kommunepsykolog i Lillehammer

Møtet med det selvmordstruede mennesket
Gry Bruland Vråle, førstelektor emerita ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID

____________________________________________________________________________________________


Meritterende

Konferansen er godkjent av

  • Norsk psykologforening som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister
  • Den norske legeforening som
  • 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin
  • 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri
  • 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen samfunnsmedisin
  • 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer til bruk i henhold til kurstimekravet i  godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.


Avbestilling:

Avbestillingsfrist er 1. oktober 2021 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn
30. september, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm) og må skje skriftlig. Ved ikke fremmøte på kurset
vil kursavgift ikke bli refundert. 

 

 

Kursinfo
Sted:
Gamle Logen, Oslo
Dato:
Fra:29.10.2021 kl.09:00
Kurstittel:
Modum Bad-konferansen 2021
Kursavgift:
2900,00
Påmeldingsfrist:
18.10.2021
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400