Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Sorgarbeid i dress og kjeledress

16
oktKurs for kirkegårdsarbeidere, kirketjenere og kontoransatte


Dette kurset gikk for fulle hus både høsten 2022 og våren 2023.


Kirkelige ansatte møter hver uke mennesker i sorg og krise. Det gjør også kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og ansatte på menighetskontor. 

De er ofte de første de sørgende møter i telefonen? De møter gjerne de pårørende i kirken før presten kommer til begravelsen. De kommer kanskje i kontakt med sørgende på kirkegården?

Kurset «Sorgarbeid kjeledress og dress» gir kirketjenere, kirkegårdsansatte og kontoransatte et godt innblikk i sorgarbeid og hvordan møte sørgende mennesker.

Kurset begynner dag 1 ca kl. 13.00 og avsluttes med lunsj dag 2 ca kl. 13.00

Dette er tema på kurset:

  • Å møte sorg: Hva er sorg? Ulike reaksjoner hos sørgende.
  • Å møte sørgende: Hva sier jeg? Hva trenger de?
  • Å møte seg selv: Selvivaretakelse og egne forventninger.
  • Å møte følelser: Å tåle andres følelser og håndtere sine egne.
  • Å jobbe i en menighet – på godt og vondt.
  • Samtale med en kirketjener: Om praktiske utfordringer, tilrettelegging for avskjed og taushetsplikten.
  • Oppsummering


 
Avbestilling:
Frist for avbestilling er 3. oktober 2023 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert.

 

 

Kursinfo
Sted:
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
Dato:
Fra:16.10.2023 kl.12.00
Til:17.10.2023 kl.12.00
Kurstittel:
Sorgarbeid i dress og kjeledress
Kursavgift:
4500,00
Påmeldingsfrist:
12.10.2023
Kontakt:
Institutt for Sjelesorg
sjelesorg@modum-bad.no