Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser, 01.09.22: Intermediær fase

1
sepLær anbefalte strategier for å overvinne dissosiasjon og dens ødeleggende følger.


Målgruppe for kurset er fagpersoner som jobber innen alle områder av første- og andrelinje-tjenesten.


Kurset er delt på to dager, dette er kursdag 2. Man kan melde seg på en eller begge dager.
OBS! Læringsutbytte av dag 2 forutsetter bakgrunn tilsvarende dag 1.

 

Mennesker som sliter med dissosiative symptomer og lidelser i kjølvannet av traumer utgjør en større del av befolkningen enn man tidligere har antatt. Symptomene kan være milde, f.eks. å kjenne seg frakoblet seg selv, eller mer alvorlige som å oppleve «svarte hull» i hukommelsen eller se seg selv fra utsiden av egen kropp på vanlige dager.

Vanligvis henvender dissosiative pasienter seg til helsevesenet og andre hjelpeinstanser på grunn av problemer med trygghet, overveldende symptomer og/eller ødeleggende impulser og atferd. Dissosiasjonen – som først var en overlevelsesstrategi og hjalp med å holde de vonde minnene utenfor bevisstheten – kan føre til mange tilbakevendende og forskjellige symptomer og problemer, f.eks. depresjon, selvskading, suicidalitet, rus, tvang, spiseproblemer, og en hverdag som ikke lengre fungerer.

Men kunnskap om god behandling finnes. Når pasienten er plaget av dissosiasjon, overveldelse og ødeleggende impulser og atferd, er fokus i en første stabiliseringsfase å bygge trygghet og sikkerhet. Det innebærer gradvis å styrke evnen til selvoppmerksomhet og å bygge ferdigheter, så man klarer å romme tanker, følelser og kroppsopplevelser, knyttet til både fortid og nåtid, uten å ty til ødeleggende «mestringsstrategier». Arbeidet med bygging av en «trygg nok» relasjon til behandler er sentral i hele forløpet.

 

Dag 2: Steg mot et trygt indre samarbeide

Å fostre indre samarbeide mellom deler som oppleves avspaltet fra personligheten pga. dissosieringen er blant de Top 10 mest anbefalte strategiene i en intermediær stabiliseringsfase, men ikke i en tidlig stabiliseringsfase. Dissosiative pasienters vansker, herunder identitetsproblemer og ødeleggende impulser og handlinger, er ofte relatert til tidvis sterke indre konflikter mellom (og fobi for) disse delene. Når pasienten etter hvert tåler å rette oppmerksomheten mot delene uten å destabiliseres, dvs. «timingen er rett», anbefales det at disse konfliktene og fobiene adresseres og at det jobbes gradvis i avpasset tempo med fostring av indre samarbeide. Dette arbeide vil være hovedtema for kursdag nr. 2. I tilknytning til traumatiserte pasienters vansker med affekttoleranse og impulskontroll, har vanskene deres med å oppleve vanlige positive hendelser i hverdagen fått økende grad av fokus. Det gjelder f.eks. vansker med tanken på å få det bedre, oppleve trygghet, motta positive tilbakemeldinger, spise et godt måltid, knytte seg til terapeut, osv. I en ny studie ved Traumeavdelingen på Modum Bad, beskriver pasientene at slike positive hendelser vekker en indre negativ motreaksjon, som hindrer dem i å oppleve det positive. Flere beskriver hvordan kontrollerende «sinte, straffende, eller kritiserende» avspaltede (dissosiative) deler av personligheten setter inn med en negativ mot- og forsvars-reaksjon når noe positivt skjer, fordi det av de «sinte» delene assosieres med overgrep og skam. Disse konfliktene kan bremse fremgang i terapien dersom de ikke identifiseres og gradvis løses. Arbeide med dette er også fokus for dag 2.


De internasjonale retningslinjene (ISSTD, 2011) legges til grunn for undervisningen.
Gjennom undervisning og praktiske øvelser vil deltakerne vil bli introdusert til de Top 10 mest anbefalte strategiene for:

  1. Tidlig stabiliseringsfase (tema for kursdag 1)
  2. Intermediær fase (tema for kursdag 2)

 

På kursdagene vil du lære om:

  • Hva er typiske tegn på at en person «dissosierer»?
  • Hva er de mest anbefalte strategiene i møtet med en person som dissosierer?
  • Hva kan jeg gjøre når personen jeg sitter overfor dissosierer?
  • Finnes det noen «kjerne-intervensjoner»?
  • Kan han/hun selv gjøre noe?
  • Hvordan undervise og praktisere regulerende ferdigheter med pasienten?
  • Hvordan guide pasienten i å være mer til stede her og nå og i mindre grad innhentet av fortidens traumer?
  • Hvordan guide pasienten i de første stegene i retning indre samarbeide mellom deler i konflikt?

 

Kursholder Ellen Jepsen har arbeidet som psykiater ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i utredning og behandling av voksne med alvorlige senskader etter tidlige relasjonstraumer med særlig fokus på dissosiative lidelser. Som forsker har Ellen Jepsen vært tilknyttet TOP DD Network-studien, ledet av prof. Bethany Brand i USA, for å undersøke effekten av en online-intervensjon for dissosiative pasienter. Hovedfokuset for hennes Ph.d.-avhandling var dissosiasjons innvirkning på behandlingen av voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for beste artikkel i Journal for Trauma & Dissociation med tittelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi, underviser jevnlig og har erfaring med å undervise flere steder i Europa. Hun er norsk kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation (ESTD), sitter i styret for og leder ESTD sin forskningskomité. 

 

Flere påmeldte fra samme arbeidssted:

Ved fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt. Rabatt forutsetter felles fakturaadresse. Oppgi dette i kommentarfeltet.

 

Avbestilling:

Frist for avbestilling er 11. august 2022 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved ikke fremmøte på kurset vil kursavgift ikke bli refundert.

Deltakelse på begge kursene?

Ønsker du også å delta på kurset som arrangeres 31.august? Du må melde deg på begge kursene, men skriv i kommentar-feltet at du er påmeldt begge kursene og du vil få en rabatt på kr. 200 pr kurs.

Avbestilling:

Frist for avbestilling er 12. august 2022 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved ikke deltakelse på webinaret vil kursavgift ikke bli refundert.

 

 

 

Kursinfo
Sted:
Kildehuset, Modum Bad
Dato:
Fra:01.09.2022 kl.09:30
Kurstittel:
Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser, 01.09.22: Intermediær fase
Kursavgift:
2050,00
Påmeldingsfrist:
11.08.2022
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400