Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser, 23.11.22

23
nov


 

Få med deg en utdyping av utfordringene rundt å sjelne mellom
dissosiative lidelser og andre tilstander

 

For å få læringsutbytte av dette kurset, forutsettes det at deltakerne har gjennomgått en innføring i enten SCID-D eller TADS-I.

Dette er tema for kurset 22. november 2022.


Dissosiasjon kan være en underliggende årsak til utvikling av et kompleks symptombilde. Noen pasienter går i behandling i mange år for forskjellige psykiske lidelser uten å få hjelp til kjerneproblemet, som ofte ikke har blitt identifisert. Det er ofte vanskelig å diagnostisere dissosiative lidelser:

  • Det er mye overlapp mellom dissosiative lidelser og andre lidelser – som psykoselidelser, affektive lidelser og personlighetsforstyrrelser.
  • Det er liten grad av enighet om dissosiasjon som konsept. Noen beskriver dissosiasjon i et kontinuum ”fra normal til patologisk”, andre som et psykologisk ”shut-down”, og atter andre beskriver det som en ”deling av personligheten”.
  • Pasientene forteller ofte ikke spontant om symptomene

Det er således risiko for både over- og underdiagnostisering av denne alvorlige tilstanden.

SCID-D (Strukturert klinisk intervju for dissosiative lidelser) er et anerkjent diagnostisk intervju til kartlegging av dissosiative lidelser. Forskning bekrefter at det er velegnet til å skjelne dissosiative lidelser fra andre lidelser. TADS-I (Intervju for traume- og dissosiasjonssymptomer) er et nyere verktøy som også kartlegger dissosiative lidelser. Det inkluderer kartlegging av et bredere utvalg av traumerelaterte symptomer og undersøkelse av disse symptomenes mulige koblinger til underliggende dissosiativ organisering av personligheten.

Med utgangspunkt i SCID-D og TADS-I vil differensialdiagnostiske utfordringer bli presentert. Norske oversettelser av kartleggingsverktøyene utleveres på kurset.


Meritterende:

Kurset er godkjent av

  • Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
  • Norsk psykologforening 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

Kursholder Ellen Jepsen har arbeidet som psykiater ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i utredning og behandling av voksne med alvorlige senskader etter tidlige relasjonstraumer. Hun har hatt særlig fokus på dissosiative lidelser. Som forsker er Ellen Jepsen for tiden tilknyttet TOP DD Network-studien, ledet av prof. Bethany Brand i USA, for å undersøke effekten av en online-intervensjon for dissosiative pasienter. Hovedfokuset for hennes Ph.d.-avhandling var dissosiasjons innvirkning på behandlingen av voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for beste artikkel i Journal of Trauma & Dissociation med tittelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi, underviser jevnlig og har erfaring med å undervise flere steder i Europa. Hun er norsk kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation.
 

Flere påmeldte fra samme arbeidssted:

Ved fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt. Rabatt forutsetter felles fakturaadresse. Oppgi dette i kommentarfeltet.

Deltakelse på begge kursene?

Ønsker du også å delta på kurset som arrangeres 22. november? Du må melde deg på begge kursene, men skriv i kommentar-feltet at du er påmeldt begge kursene og du vil få en rabatt på kr. 200 pr kurs.

Avbestilling:

Frist for avbestilling er 9. november 2022 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert.

 

 

 

Kursinfo
Sted:
Kildehuset, Modum Bad
Dato:
Fra:23.11.2022 kl.09:30
Kurstittel:
Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser, 23.11.22
Kursavgift:
2050,00
Påmeldingsfrist:
08.11.2022
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400