Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Par på Nytt - Lørdag 6. mai 2023

6
mai


 

Målgruppen for kurset er par som lever sammen, der en eller begge har barn fra tidligere forhold. Kurset er relevant uavhengig av om man har kort eller lengre erfaring med å leve sammen som stefamilie.

Målet med kurset er bevisstgjøring, hjelp til å håndtere utfordringer, og styrke parforhold og stefamilie sammen.

Rammer for kurset
Vi tar for oss sentrale tema og konfliktområder gjennom en kombinasjon av undervisning, eksempler og illustrasjoner, tid til å tenke og oppgaver. Det blir god tid til å snakke sammen som par. Vi samtaler og deler tanker og innspill på kurset – uten å utlevere oss selv eller hverandre.

Kurset starter lørdag kl. 09.30 og avsluttes kl. 16. Max. antall deltakere er 12 par.

Innhold i kurset
Kurset er inndelt i fire hovedtema som har fått overskriftene:

  1. En ny type familie – Om det særegne og unike ved stefamilien
  2. Foreldreroller – Om familieliv, omsorg og oppdragelse
  3. Å se familien med barns øyne – Om barns reaksjoner og behov
  4. Parforholdet – Om tilknytning og trygghet i parrelasjonen

Bakgrunn for kurset
Stefamilier er like forskjellige og unike som alle andre familier. Felles er at det er en familieform med mange nye roller og forventninger som skal forenes. Det tar tid. Mange opplever etter hvert at det kan bli vanskelig å håndtere det nye familieprosjektet.

Prisen er kr. 3.200,- per par og inkluderer kursavgift, kursmateriell, forfriskninger og lunsj. Kurset starter lørdag kl. 09.30 og avsluttes ca. kl. 16.00.

Avbestilling:
Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, vil dere bli belastet med et avbestillingsgebyr på kr. 600,- pr par. Ved avbestilling senere enn 7 dager før kurset vil dere bli belastet med kr. 1.380,- pr par. Avbestillingen må gjøres skriftlig. Gebyret kan i noen tilfeller dekkes av din egen forsikring. Skulle dere utebli fra kurset, vil full kursavgift bli fakturert.

 

Kursinfo
Sted:
Eilert Sundts gate 34, Oslo
Dato:
Fra:06.05.2023 kl.09:30
Kurstittel:
Par på Nytt - Lørdag 6. mai 2023
Kursavgift:
3200,00
Påmeldingsfrist:
21.03.2023
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400