Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Sorgarbeid i dress og kjeledress

4
marKurs for kirkegårdsarbeidere, kirketjenere og kontoransatte

Kurset gikk for fulle hus i 2022 og 2023. 

Kirkelige ansatte møter hver uke mennesker i sorg og krise.

Det gjør også kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og ansatte på menighetskontor. De er ofte de første de sørgende møter i telefonen? De møter gjerne de pårørende i kirken før presten kommer til begravelsen. De kommer kanskje i kontakt med sørgende på kirkegården?

Kurset «Sorgarbeid kjeledress og dress» gir kirketjenere, kirkegårdsansatte og kontoransatte et godt innblikk i sorgarbeid og hvordan møte sørgende mennesker.

MANDAG
12.00:  Lunsj
13.15:  Velkommen / presentasjon
13.30:  Undervisning: Å møte sorg. Hva er sorg? Ulike reaksjoner hos sørgende.
14.30:  Pause
15.00:  Undervisning: Å møte sørgende. Hva sier jeg? Hva trenger de?
16.00:  Middag
1700:   Undervisning: Å møte seg selv. Selvivaretakelse og egne forventninger.

Samling i stuene med kaffe, kake og frukt

TIRSDAG:
08.30: Frokost
09.00: Undervisning: Å møte følelser. Å tåle andres følelser og håndtere sine egne.
10.00: Pause
10.15: Undervisning: Å møte hverandre i stabsfellesskap. Det alminnelige og særegne ved å jobbe i en menighet.
           Når konfliktene rammer, hva gjør jeg da?
11.15: Pause m/ nøtter og frukt
11.30: Samtale med en kirketjener: Å møte praktiske utfordringer.  
12.30: Oppsummering
13.00: Lunsj og avreise

 

Avbestilling:

Frist for avbestilling er 13. februar 2024 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert.

 

Kursinfo
Sted:
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
Dato:
Fra:04.03.2024
Til:05.03.2024
Kurstittel:
Sorgarbeid i dress og kjeledress
Kursavgift:
5000,00
Påmeldingsfrist:
20.02.2024
Kontakt:
Institutt for Sjelesorg
sjelesorg@modum-bad.no