Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Sorgarbeid i kjeledress og dress

6
marKurs for kirkegårdsarbeidere, kirketjenere og kontoransatte

Dette kurset gikk for fulle hus høsten 2022, og vi har nå gleden av å sette det opp igjen!


Kirkelige ansatte møter hver uke mennesker i sorg og krise. Det gjør også kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og ansatte på menighetskontor. De er ofte de første de sørgende møter i telefonen? De møter gjerne de pårørende i kirken før presten kommer til begravelsen. De kommer kanskje i kontakt med sørgende på kirkegården? Kurset «Sorgarbeid kjeledress og dress» gir kirketjenere, kirkegårdsansatte og kontoransatte et godt innblikk i sorgarbeid og hvordan møte sørgende mennesker.

MANDAG
12.00:  Lunsj
13.30:  Undervisning v/Rune Stray: Å møte sorg. Hva er sorg? Ulike reaksjoner hos sørgende.
14.30:  Pause
15.00:  Undervisning v/Rune Stray: Å møte sørgende. Hva sier jeg? Hva trenger de?
16.00:  Middag
1700:   Undervisning v/Olav S. Aavik: Å møte seg selv. Selvivaretakelse og egne forventninger.

Samling i stuene med kaffe, kake og frukt

TIRSDAG
08.15: Frokost
09.00: Undervisning v/Marianne R. Nygaard: Å møte følelser. Å tåle andres følelser og håndtere sine egne.
10.00: Pause
10.15: Undervisning v/Helle Myrvik: Å jobbe i en menighet – på godt og vondt.
11.15: Pause m nøtter og frukt
11.30: Samtale med en kirketjener: Om praktiske utfordringer, tilrettelegging for avskjed og taushetsplikten. Unni Lindhjem i samtale med Olav S. Aavik
12.30: Oppsummering
13.00: Lunsj og avreise

 

Avbestilling:

Frist for avbestilling er 13. februar 2023 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert.

 

Kursinfo
Sted:
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
Dato:
Fra:06.03.2023 kl.12.00
Til:07.03.2023 kl.12.00
Kurstittel:
Sorgarbeid i kjeledress og dress
Kursavgift:
4500,00
Påmeldingsfrist:
13.02.2023
Kontakt:
Institutt for Sjelesorg
sjelesorg@modum-bad.no