Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Innføring i #psyktnormalt

1
nov


To-dagers undervisningsprogram om psykisk helse for ungdomsskolen.
Få tilgang til opplæringsprogram og -materiell

 

Kursinnhold:

 • Hva er #psyktnormalt? – bakgrunn og mening
 • Hvordan sette psykisk helse på dagsorden i din kommune?
 • Innføring i programmet
 • Trening på å undervise i programmet
 • Tilbakemelding på undervisningsstil
 • Tilgang til å bruke programmet i din kommune


Kurset er for deg som ønsker:

 • et konkret verktøy for psykisk helse i skolen
 • å få et innhold på begrepet livsmestring
 • å lære mer om psykisk helse generelt
 • å få tilgang til et ferdig utviklet opplæringsprogram innen psykisk helse

 

#psyktnormalt er et undervisningsprogram om psykisk helse for 8. trinn, utviklet i samarbeid mellom Modum Bad og Modum kommune – med finansiell støtte fra Tone Bergesens stiftelse. Hensikten med programmet er å fremme livsmestring og opplysning om psykisk helse i skolen. Programmet består av fire skoletimer, fordelt på fire uker – med en egen bolk for undervisning av lærere og foreldre. #psyktnormalt omhandler bevisstgjøring av følelser og tanker, sentrale strategier for å håndtere følelser og opplysning om nyttige verktøy.

Målgruppe for kurset er ansatte i skole, skolehelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

 

Kursledere fra Modum Bad og Modum kommune:

Kari Halstensen, psykolog/PhD-stipendiat og faglig ansvarlig for #psyktnormalt - Hanne Mjølid Braathen, helsesykepleier - Mette Skikstein, helsesykepleier - Ivar Ødegaard, miljøarbeider - Ingunn Herfindal, lærer

 

Les hva Tidsskriftet BEDRE SKOLE  sier om kursprogrammet

 

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund med 12 timer til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 12  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

 

Flere påmeldte fra samme arbeidssted:

Ved fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt. Rabatt forutsetter felles fakturaadresse. Oppgi dette i kommentarfeltet.

Avbestilling:

Frist for avbestilling er 7. oktober 2021 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved ikke fremmøte på kurset vil kursavgift ikke bli refundert.

 

Kursinfo
Sted:
Kildehuset, Modum Bad
Dato:
Fra:01.11.2021 kl.09:30
Til:02.11.2021 kl.15:30
Kurstittel:
Innføring i #psyktnormalt
Kursavgift:
5900,00
Påmeldingsfrist:
07.10.2021
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400