Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Hold meg, slipp meg - kurslederkurs

25
jan


Bli kvalifisert til å holde et forebyggende kurs for familier med tenåringer


Få tilgang til kurskonsept og -materiell

Kurset gir økt kunnskap innenfor ulike temaer av samhandling og kommunikasjon i denne fasen av familielivet. Det gis innføring i rollen som kursleder, gjennomføring av kurset og ungdomsintervjuet samt brukt av kursmaterialet for å etablere tilbudet i lokalmiljøet.

 

Målgruppe

Krav til utdanning: Minimum tre års høgskole- eller universitetsutdanning der formell relasjonskompetanse er en integrert del av studiets innhold, som f.eks. innen helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk.

 

“Hold meg®, slipp meg” er et forebyggende tilbud som støtter tenåringsfamilien i omstillingsfasen mellom barn og ungdom. Det er et interaktivt kursopplegg som bygger på en tilknytningsbasert relasjonsforståelse og emosjonsfokusert terapi (EFT). Konseptet er evidensbasert og utviklet av Dr. Sue Johnson. Tilbudet gis i mange land og i Norge er kurset tilpasset norske forhold med støtte fra Bufdir. Godt over 100 familier har deltatt siden tilretteleggingen startet i 2016.

Kursopplegget gir familier en unik anledning til å finne ut av hvordan de bedre kan forstå hverandre, ta hensyn til og støtte hverandre.

Kurset er utviklet for å bidra til og styrke gjensidig tillit og kommunikasjon

  • Kurset er et generelt forebyggende kurs som også kan tilpasses familier med deltidsforeldre, fosterfamilier, familier med ulike utfordringer.
  • Familiekurset gjennomføres i en periode på 4-5 uker der foreldre møtes til fire samlinger à 2,5 time.
  • Kursleder møter tenåringen til et ungdomsintervju, og avtaler tilbakemelding til foreldrene. Kurset avsluttes med tilbud om familiesamtale for styrking og utvikling av familiebåndene. 

  

Kurslederkurset omfatter:

  • Bakgrunn og teoretisk forankring
  • Kursets struktur og innhold
  • Forutsetninger for lokal gjennomføring
  • Tverrfaglig drøftinger og mulighetsanalysser for etablering av lokale kur

Opplæringen foregår over to dager som gjennomføres mest mulig likt strukturen i familiekurset. Det betyr en integrering av teori, film, diskusjon, erfaringsdeling og øvelser.

Dag 1 konsentreres om kurselementene som hjelper foreldrene til å forstå samspillssyklusen i familien med utgangspunkt i eget og tenåringens perspektiv.

Dag 2 brukes til gjennomgang og praktisering av dialogisk-orienterte elementer i familiekurset. Siste del tar for seg forutsetninger for planlegging, administrering og gjennomføring av lokale kurs.

 

Kursleder Christopher Knill

Cand.ped.spec. Sertifisert EFT veileder og parterapeut, familieterapeut, psykoterapeut NFIT.


Meritterende

Kurset er godkjent av

  • Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister
  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 12 timer til bruk i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

 

Flere påmeldte fra samme arbeidssted:

Ved fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt. Rabatt forutsetter felles fakturaadresse. Oppgi dette i kommentarfeltet.


Overnatting:

Det er mulighet å overnatte ved ved Kildehuset, Modum Bad. Vi tar forbehold om prisjustering for 2022.


Avbestilling:

Frist for avbestilling er 3. januar 2022 og må skje skriftlig. Påmelding er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved ikke fremmøte på kurset vil kursavgift ikke bli refundert.

 

Kurset arrangeres med støtte fra Tone Bergesens stiftelse.

 

 

 

Kursinfo
Sted:
Kildehuset, Modum Bad
Dato:
Fra:25.01.2022 kl.09:00
Til:26.01.2022 kl.16:00
Kurstittel:
Hold meg, slipp meg - kurslederkurs
Kursavgift:
5900,00
Påmeldingsfrist:
03.01.2022
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400