Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Inspirasjonskonferanse 2023

10
mar


Satsing på barn og unges psykiske helse
- en langsiktig investering

Hensikten med dagen:
Konferansen vil rette fokus mot de samfunnsmessige og personlige gevinstene av å satse på psykisk helse fra tidlig alder, og hvordan dette kan gjøres innenfor kommunal kontekst.

Hvordan kan kommunen jobbe for å styrke psykisk helse og i større grad komme tidlig nok inn? Hva ligger i begrepet tidlig innsats, og hvordan kan vi få det til i praksis? Hvordan kan vi jobbe målrettet med forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunen, slik at vi styrker barn og unges psykiske helse og livsmestring?

PROGRAM
Klikk her


Målgruppen:

Rådmenn/kommunaldirektører, kommunalsjefer og alle ledere med ansvar for barn og unge på kommune- og fylkesnivå, folkehelserådgivere, poliktikere, samt andre ledere og ansatte i offentlig, privat og frivillig sektor som har interesse for temaet.

Arrangør:
Samarbeid om psykisk helse med spesielt fokus på folkehelseperspektivet mellom kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, Viken fylkeskommune og Modum Bad.

Avbestillingsregel:
Frist for avbestilling er 27. februar 2023. Ved avmelding senere enn nevnte dato, refunderes ikke kursavgiften uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm.) Ved manglende oppmøte blir ikke kursavgiften refundert. 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

 

 

Kursinfo
Sted:
Kildehuset, Modum Bad
Dato:
Fra:10.03.2023
Kurstittel:
Inspirasjonskonferanse 2023
Kursavgift:
950,00
Påmeldingsfrist:
20.02.2023
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400