Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Par på Nytt - 28. - 29. september 2024

28
sep


 

Målgruppen for kurset er par som lever sammen, der en eller begge har barn fra tidligere forhold. Kurset er relevant uavhengig av om man har kort eller lengre erfaring med å leve sammen som stefamilie.

Målet med kurset er bevisstgjøring, hjelp til å håndtere utfordringer, og styrke parforhold og stefamilie sammen.

Rammer for kurset
Vi tar for oss sentrale tema og konfliktområder gjennom en kombinasjon av undervisning, eksempler og illustrasjoner, tid til å tenke og oppgaver. Det blir god tid til å snakke sammen som par. Vi samtaler og deler tanker og innspill på kurset – uten å utlevere oss selv eller hverandre.

Kurset starter lørdag klokken 10 (med registrering fra kl. 09.30) og avsluttes søndag klokken 13.00 

Innhold i kurset
Kurset er inndelt i fire hovedtema som har fått overskriftene:

  1. En ny type familie – Om det særegne og unike ved stefamilien
  2. Foreldreroller – Om familieliv, omsorg og oppdragelse
  3. Å se familien med barns øyne – Om barns reaksjoner og behov
  4. Parforholdet – Om tilknytning og trygghet i parrelasjonen

Bakgrunn for kurset
Stefamilier er like forskjellige og unike som alle andre familier. Felles er at det er en familieform med mange nye roller og forventninger som skal forenes. Det tar tid. Mange opplever etter hvert at det kan bli vanskelig å håndtere det nye familieprosjektet.

Prisen er kr. 5.325,- pr par og inkluderer kursavgift, kursmateriell, forfriskninger og lunsj begge dager, samt overnatting fra lørdag til søndag, middag lørdag kveld og frokost søndag. Kurset starter lørdag kl. 10.00 (med registrering fra kl 09.30) og avsluttes søndag ca. kl. 13.00. Det er mulig å bestille ekstra overnatting.

Avbestilling:
Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, vil dere bli belastet med et avbestillingsgebyr på kr. 600,- pr par. Ved avbestilling senere enn 7 dager før kurset vil dere bli belastet med kr. 2.500,- pr par. Avbestillingen må gjøres skriftlig. Gebyret kan i noen tilfeller dekkes av din egen forsikring. Skulle dere melde dere av senere enn 24 timer før kursstart - eller utebli fra kurset, vil full kursavgift bli fakturert.

 

Kursinfo
Sted:
Modum Bad, Kildehuset
Dato:
Fra:28.09.2024 kl.09:30
Til:29.09.2024 kl.13:00
Kurstittel:
Par på Nytt - 28. - 29. september 2024
Kursavgift:
5325,00
Påmeldingsfrist:
06.09.2024
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400